ХӨДӨӨ ОРОН НУТГИЙН АНГИУДЫН ХУВЦАСНЫ ХЭМЖЭЭНИЙ САНГ БҮРДҮҮЛЛЭЭ

2012 оны 01 дүгээр сард алслагдсан аймгуудын цэргийн ангиудад эсгүүрчдийн хамт томилолтоор явж офицер ахлагч нарын биенээс хэмжээ авч ЗХЖШтабын хувцасны хэмжээний санг бүрдүүлэх ажлын эхлэлийг тавьсан юм.