Эсгүүрийн тасгийн бөөнөөр эсгэх машин шинээр суурилуулав.

Орчин үеийн дэвшилтэд 15.4 метр урттай өнгө, дотор үндсэн болон туслах материалын татлаг зургийг нэг дор хийх бүрэн боломжтой татлагын вандан / онцлог: Давцан нь үлээдэг, огтлоход хялбар бүх төрлийн материалыг бөөнөөр эсгэх боломжтой /

Хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэд хөдөлмөрийг хөнгөвчилсөн, эсгүүрийн лентин хутагтай машин