МАШИН ТЕХНИК ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ШИНЭЧЛЭЛ

2009-2014 онд машин техник, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлийг эрс шийдэмгий хийж XXI зууны шинэ технологи, нарийн ажиллагаа бүхий ажлын гарц, цагийн ашиглалт сайтай, хөдөлмөрийн бүтээмж өндөр тусгай зориулалтын машинуудыг шат дараалалтайгаар үйлдвэрлэлдээ нэвтэрүүлээд байна. Ингэснээр ажилчдын ажиллах нөхцөл, бүтээгдэхүүний чанар сайжирч, ажлын гарц, хөдөлмөрийн бүтээмж нэмэгдсэн үр дүн гарч байна.

 

Пительны минерва машинкомпьютерын удирдлагатай